fitte!   ta verden og den hele organisasjonen som styrer for å styre brutalitet og beherskelse av menneskeheten til å styre kriger til destruksjon, samt livet er forbanna rart at det skal være illusjon til å leve opp til et liv som ikke fattes. Da mange skader av liv skjer i hvert eneste land. Man […]

Read more