You who choose your wives to many. Isn’t it a little unfair to the God you do not associate with? If so, everyone knew this tucked away from a jungle of … The way forward is to master problems and take them as a challenge without saying anything further than excuse me, friend, you are […]

Read more

First Norwegian, then English: Tenk om alle visste! JA de visste! De så dette her! [mycred_display_social_icons] Da om man tok en vanlig konsulent kalt nå pleier, la han inn i 1 måned! Lukka på skjerming! Hva hadde skjedd? Uten telefon uten sosiale medier uten datamaskin Hadde fått brev og besøksforbud. På en samma tid. Måtte […]

Read more