First Norwegian, then English:

Tenk om alle visste! JA de visste! De så dette her!

Read more