Here is one of these stories told towards just more within-within few of this inside in within. You might not fully understand this the more you seek upon mostly all of these short stories. It’s a war within called Jihad, something as a battle within, in the people’s mind, a war of where you attend […]

Read more

First Norwegian, then English: Tenk om alle visste! JA de visste! De så dette her! [mycred_display_social_icons] Da om man tok en vanlig konsulent kalt nå pleier, la han inn i 1 måned! Lukka på skjerming! Hva hadde skjedd? Uten telefon uten sosiale medier uten datamaskin Hadde fått brev og besøksforbud. På en samma tid. Måtte […]

Read more